Kalite & Güvence

Kalite Politikası

ASEN METAL, ISO 9001’e göre tasarlanmış bir yönetim programı çerçevesinde çalışmaktadır. Tüm çalışanların katılımı ile sahip olduğumuz yüksek teknoloji kullanılarak bu sistemin geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanmave yasal mevzuatlara uygun olarak işlemesi amaçlanmıştır.

Bunun için ASEN METAL;

Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, sahip olunan memnuniyet çizgisini korumak ve sürekli geliştirmek için müşteri taleplerini tam ve doğru olarak anlamayı,

Yüksek kaliteli ve verimli üretim ile düşük maliyetli ve zamanında teslim anlayışla çalışmayı,

Toplam kalitemizi sürekli iyileştirmek amacıyla dünyadaki yeni ve ileri teknolojileri ve çalışma yöntemlerini sürekli takip etmeyi ve bu kapsamdaki planlanan faaliyetleri ve pilot uygulamaları hayata geçirmeyi,

İş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz tedarikçi firma ve müşterilerimizle, uzun vadeli, iyi niyet ve dürüstlük ilkesine dayanan, açık ilişkiler kurma, “KazanKazan” ilişkisi içerisinde karşılıklı olarak kalite anlayışının gelişimine katkı ve destekte bulunma,

Çalışanlarımızı sorumluluk almaya hazır ve işini seven başarılı bireyler olmaya teşvik ederek ihtiyaç duyulan eğitim ve gelişim yöntemlerini uygulamayı,

Etkin ve sağlıklı bir iletişim ortamı kurarak toplam kalite kültürümüzü geliştirmeyi,

Tüm süreçlerimizin planlanması ve uygulanmasında çevreyle uyumlu sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi ilke edinmiştir. Bu faaliyetler doğrultusunda ASEN METAL, kaliteli ve çevreye saygılı üretim anlayışıyla insanların yaşam kalitelerini yükselten ürün ve hizmeti sunmahedeflemektedir.

GENEL MÜDÜR


Sertifikalarımız

Alaşımlar