İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

ASEN METAL olarak firmamızda, çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve alt yüklenicilerimizin sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimizdir. Bu nedenle tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmek ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamak,
  • İşletmemizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
  • İşletmemizde çalışanların, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için;yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmak, gerektiğinde kullanılmasını sağlamak,
  • İSG uygulamaları açısından, müşteriler, kamu kurumları vesivil toplum kuruluşları nezdinde örnek bir şirkethaline gelmeyi taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR