Çevre Politikamız

ASEN METAL olarak; üretim faaliyetlerimiz sırasında yaşadığımız çevreyi korumak, kirlenmesini önlemek ve iyileştirmek için;

Çevre ile ilgili tüm mevzuata, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,

Kullanılan teknoloji, hammadde ve yardımcı maddelerin çevresel etkilerini göz önünde tutmayı ve gerekli tedbirleri almayı,

Doğal kaynak tüketimini kabul edilebilir seviyeye indirmeyi,

Atıkları kaynağında ayırarak maksimum geri dönüşüm sağlamayı,

Organizasyonun her kademesinde sürekli iyileştirmeyi amaçlayarak çevre gerekliliklerine uygun ortak bir bakış açısı sağlamayı taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR